Minőségpolitika — Molekuláris Diagnosztikával a daganatok ellen

Minőségpolitika

 

Az ONCOMPASS MEDICINE célja, hogy a daganatos betegek minél hatékonyabb, személyre szabottabb kezeléshez jussanak. AZ ONCOMPASS MEDICINE vezetőségének és munkatársainak alapvető célkitűzése, hogy mindenkori tevékenysége és a vonatkozó szerződéses megbízások során nemzetközi szakmai és a mindenkori hatósági elvárásoknak eleget tevő magas minőségi szintű szolgáltatásokat nyújtson.

Az ONCOMPASS MEDICINE vezetősége kinyilvánítja szándékát és elhivatottságát a minőségirányítási szemlélet iránt azzal, hogy az ONCOMPASS MEDICINE a teljes működésében megvalósítja az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány és az adott vizsgálatok esetén a GCP rendelet követelményeire alapozott minőségirányítási rendszerét. Az így kialakított rendszer folyamatos működését fenntartjuk és annak fejlesztését a továbbiakban biztosítani kívánjuk.

A rendszer kiépítése és működtetése során nagy hangsúlyt fektet a szakma etikai és jogi normáinak betartására. A minőségirányítási rendszer és a szakmai normák együttes alkalmazásával el kívánjuk érni, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők körében meghatározó szerepet töltsünk be, megnyerjük és fenntartsuk bizalmukat az ONCOMPASS MEDICINE iránt.

A vezetés célul tűzi ki, hogy:

  • a kedvező munkahelyi légkör megteremtésével a munkatársakat megnyerje a minőségirányítás ügyének, és folyamatosan aktivizálja a minőség javítása érdekében,
  • folyamatosan fejleszti szaktudását, gondoskodik a munkatársak szakmai képzéséről,
  • támogatja a belső továbbképzéseket, széles körben ismerteti minőségpolitikai állásfoglalását, törekszik a szervezeti egységek közötti szakmai és információs kapcsolatok javítására.

Minőségirányítási feladataink ellátását a minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen – egyéb feladataitól függetlenül – önálló hatáskörrel, jogkörrel és felelősséggel rendelkezik.

Célunk, hogy az így kialakított rendszer racionálissá, átláthatóvá váljon, állandó fejlődésben és mobilitásban tartsa szolgáltatási folyamatainkat.

Ennek érdekében a Minőségügyi Kézikönyvben foglaltakat minden munkatársunk és a fő folyamatokban résztvevő alvállalkozók számára kötelezővé nyilvánítjuk.

Budapest, 2018.01.03.

Dr. Peták István
ügyvezető igazgató

ISO 2018-2019 tanúsítvány letöltése

ISO 2018-2019 certificate download